Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zgorzelcu informuje, że w dniach 10 i 18 października 2022 roku zostanie przeprowadzona ostatnia w tym roku akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych (stare meble, sprzęt RTV i AGD, dywany).

10 października (poniedziałek) akcja obejmie część miasta do wiaduktu przy ul. Warszawskiej, natomiast 18 października (wtorek) część miasta od wiaduktu przy ul. Łużyckiej (Ujazd).

Uwaga! Akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych nie obejmuje zbierania odpadów typu : gruz, odpadów po remontach (drzwi, okna, urządzenia sanitarne, itp.).

Odbieranie odpadów odbywać się będzie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym od godz. 9-tej (w dniu wywozu zgłoszenia przyjmowane są do godziny 9-tej) . Po godz. 9-tej dnia rozpoczynającego akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych nie będą przyjmowane nowe zgłoszenia. W zależności od ilości zgłoszeń wywożenie odpadów może być przedłużone o kilka dni (wyłącznie odpady zgłoszone najpóźniej do godz. 9-tej w dniu rozpoczęcia zbiórki) .
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie MPGK Sp. z o.o. , ul. Łużycka 3 pod numerami telefonów: 75 77 57 990 , 75 77 58 484 , 75 77 58 440 lub adresem e-mail: dzial.uslug@mpgk.zgorzelec.pl

Ostatni wywóz odpadów wielkogabarytowych w 2022 roku
Skip to content