Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 

ul. Łużycka 3, 59-900 Zgorzelec
tel.: +48 75 7758484, 7757990
fax: +48 75 7757996
mail: sekretariat@mpgk.zgorzelec.pl

skrzynka ePUAP: /mpgkzgorzelec/domyslna

NIP 615-189-46-71, REGON 231193684, BDO 000029423

Rejestr Przedsiębiorców – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000195605

Kapitał zakładowy – 25.789.000,00 zł

Rada Nadzorcza:

Mirosław Makos – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Franciszek Wurszt – Członek Rady Nadzorczej

Sebastian Lorenc – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

Jakub Sochoń – Prezes Zarządu

Skip to content