HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (stare meble, sprzęt RTV i AGD)

w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku

MIASTO ZGORZELEC

 L.p DATA WYWOZUod n/w dni:  REJON
1. 17.01.2022/poniedziałek/Część miasta do wiaduktu przy ul. Warszawskiej
2. 25.01.2022/wtorek/Część miasta od wiaduktu przy ul. Łużyckiej /UJAZD/
3.04.04.2022/poniedziałek/Część miasta do wiaduktu przy ul. Warszawskiej
4.12.04.2022/wtorek/Część miasta od wiaduktu przy ul. Łużyckiej /UJAZD/
 5. 11.07.2022/poniedziałek/Część miasta do wiaduktu przy ul. Warszawskiej
 6. 19.07.2022/wtorek/Część miasta od wiaduktu przy ul. Łużyckiej /UJAZD/
 7. 10.10.2022/poniedziałek/Część miasta do wiaduktu przy ul. Warszawskiej
 8. 18.10.2022/wtorek/Część miasta od wiaduktu przy ul. Łużyckiej /UJAZD/

Uwaga!

Akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych nie obejmuje zbierania odpadów typu : gruz, odpadów po remontach ( drzwi, okna, urządzenia sanitarne, itp.).

Odbieranie odpadów odbywać się będzie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym od godz. 9-tej (w dniu wywozu zgłoszenia przyjmowane są do godziny 9-tej) . Po godz. 9-tej dnia rozpoczynającego akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych nie będą przyjmowane nowe zgłoszenia. W zależności od ilości zgłoszeń wywożenie odpadów może być przedłużone o kilka dni (wyłącznie odpady zgłoszone najpóźniej do godz. 9-tej w dniu rozpoczęcia zbiórki) .

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie MPGK Sp. z o.o. , ul. Łużycka 3 pod numerami telefonów: 75 77 57 990 , 75 77 58 484 , 75 77 58 440

Skip to content