Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zgorzelcu informuje, że w dniach 11 i 19 lipca 2022 roku zostanie przeprowadzona trzecia w tym roku akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych (stare meble, sprzęt RTV i AGD, dywany).

11 lipca (poniedziałek) akcja obejmie część miasta do wiaduktu przy ul. Warszawskiej, natomiast 19 lipca (wtorek) część miasta od wiaduktu przy ul. Łużyckiej (Ujazd).

Ostatnią w tym roku akcje wywozu zaplanowano na

  • 10 i 18 października

Uwaga! Akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych nie obejmuje zbierania odpadów typu : gruz, odpadów po remontach (drzwi, okna, urządzenia sanitarne, itp.).

Odbieranie odpadów odbywać się będzie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym od godz. 9-tej (w dniu wywozu zgłoszenia przyjmowane są do godziny 9-tej) . Po godz. 9-tej dnia rozpoczynającego akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych nie będą przyjmowane nowe zgłoszenia. W zależności od ilości zgłoszeń wywożenie odpadów może być przedłużone o kilka dni (wyłącznie odpady zgłoszone najpóźniej do godz. 9-tej w dniu rozpoczęcia zbiórki) .
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie MPGK Sp. z o.o. , ul. Łużycka 3 pod numerami telefonów: 75 77 57 990 , 75 77 58 484 , 75 77 58 440

Trzeci wywóz odpadów wielkogabarytowych w 2022
Skip to content