Cennik dotyczący usługi wywozu nieczystości płynnych

(ścieki bytowe lub komunalne)

Gmina Miejska Zgorzelec

– odbiór 1 m3 z zbiorników bezodpływowych (szamba) – 160 zł netto

– odbiór 1 m3  z przydomowych oczyszczalni ścieków – 160 zł netto

* usługa opróżnienia nieczystości płynnych poniżej 2 m3 skutkuje każdorazowo doliczeniem opłaty za kurs w wysokości 90 zł. 

Gmina Wiejska Zgorzelec

– odbiór 1 m3 z zbiorników bezodpływowych(szamba) – 110 zł netto

– odbiór 1 m3  z przydomowych oczyszczalni ścieków- 330 zł netto

* usługa opróżnienia nieczystości płynnych poniżej 4,5 m3 skutkuje każdorazowo doliczeniem opłaty za kurs w wysokości 120 zł.

Kontakt w sprawie wywozu nieczystości:

Składowisko w Jędrzychowicach

tel. +48 757782144

e-mail: skladowisko@mpgk.zgorzelec.pl

Skip to content