Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. Dz. U. nr 180 poz. 1495 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nie można go wyrzucać na śmietnik – musi on trafić do specjalistycznych firm zbierających. Zbierający sprzęt ma obowiązek selektywnego zbierania zużytego sprzętu oraz nieodpłatnego przyjmowania sprzętu pochodzących z gospodarstw domowych.

Dotyczy to sprzętu w postaci:

  • wielkogabarytowe urządzenia,
  • małogabarytowe urządzenia,
  • sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny,
  • sprzęt audiowizualny,
  • sprzęt oświetleniowy,
  • narzędzia elektryczne i elektroniczne,
  • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy.

W związku z powyższym taką zbiórkę prowadzimy na Zakładzie nr 2 w Jędrzychowicach oraz przygotowujemy się również do zbiórki bezpośrednio z gospodarstw domowych. Taki sposób postępowania ma nie tylko zapewnić ochronę zdrowia i życia oraz środowiska, lecz również zapewnić wymagany przez przepisy unijne poziom zbierania sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości nie mniejszej niż 4 kg na mieszkańca rocznie.

Skip to content