Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zgorzelcu informuje, że podobnie jak w mijającym roku, od 10 stycznia 2024 roku rozpocznie odbiór choinek świątecznych.

Drzewka w doniczkach – drugie życie choinki

Drzewka, które zostały kupione w donicach, mogą zyskać drugie, poświąteczne życie. Przekazane przez mieszkańców choinki zostaną posadzone na terenach zielonych naszego miasta znajdujących się pod opieką MPGK.

Jak oddać drzewko w doniczce?

Mieszkańcy Zgorzelca mogą:

  • dostarczyć drzewka do PSZOK w Jędrzychowicach lub do siedziby MPGK przy ul. Łużyckiej 3 w Zgorzelcu
  • zgłosić chęć odbioru drzewka przez pracowników MPGK (zgłoszenie do Działu Usług Komunalnych w celu umówienie terminu i adresu odbioru – tel. +48 757758440 lub e-mail: dzial.uslug@mpgk.zgorzelec.pl).

W umówionym dniu pracownicy MPGK będą odbierać drzewka w donicach ze wskazanych posesji, boksów oraz miejsc z pojemnikami na odpady.

Odbiór ciętych choinek

Choinki będą odbierane od mieszkańców od 10 stycznia do 20 lutego 2024r.:

  • choinki powinny być wystawiane w widocznym miejscu przy boksach oraz pojemnikach na odpady. Istnieje możliwość dostarczenia drzewek do PSZOK w Jędrzychowicach
  • w przypadku domów jednorodzinnych drzewka należy wystawiać przed posesje w dniu odbioru bioodpadów
  • choinki powinny być oczyszczone z wszelkich dekoracji, stojaków oraz doniczek.

Jednocześnie przypominamy, że w okresie zimowym odbiór bioodpadów odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem (do pobrania):

Miesiąc / rok

Dni wywozu bioodpadów

GRUDZIEŃ 2023

18 (pn.), 19 (wt.), 20 (śr.), 21 (czw.), 22 (pt.)

STYCZEŃ 2024

15 (pn.), 16 (wt.), 17 (śr.), 18 (czw.), 19 (pt.)

LUTY 2024

12 (pn.), 13 (wt.), 14 (śr.), 15 (czw.), 16 (pt.)

MARZEC 2024

04 (pn.), 05 (wt.), 08 (śr.), 07 (czw.), 08 (pt.)

18 (pn.), 19 (wt.), 20 (śr.), 21 (czw.), 22 (pt.)

Po sezonie zimowym odbiór bioodpadów rozpocznie w cyklu tygodniowym, począwszy od dnia 1 kwietnia 2024, a zakończy się 1 grudnia 2024 roku (przed kolejnym sezonem zimowym).

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Działem Usług Komunalnych MPGK w Zgorzelcu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00.

Tel. +48 757758440

e-mail: dzial.uslug@mpgk.zgorzelec.pl

Odbiór choinek świątecznych
Skip to content