Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. uprzejmie informuje o wyłączeniu części miejsc parkingowych w zgorzeleckiej Strefie Płatnego Parkowania:

1. Do dnia 05.12.2022 r. (z możliwością przedłużenia), Strefa Płatnego Parkowania przy ul. Sienkiewicza, ze względu na zajęcie pasa drogowego spowodowanego remontem muru oporowego została ograniczona do mniejszej ilości miejsc parkingowych.

Na pozostałej części Strefy obowiązują dotychczasowe zasady postępowania oraz ponoszenia opłat parkingowych.

2. W Strefie Płatnego Parkowania przy ul. Partyzantów (naprzeciwko Liceum Ogólnokształcącego), ze względu na utworzenie zatoki autobusowej, została trwale wyłączona część dotychczasowych miejsc parkingowych.

Na pozostałej części Strefy obowiązują dotychczasowe zasady postępowania oraz ponoszenia opłat parkingowych.

3. Jednocześnie przypominamy, że na przebudowanych odcinkach ul. Daszyńskiego oraz ul. Piłsudskiego Strefa Płatnego Parkowania zostaje zawieszona do czasu zamontowania nowych parkometrów.

Obecnie procedura zakupu i montażu nowych parkometrów jest na etapie finalizacji. Do czasu przywrócenia strefy, aby uniknąć nieporozumień, znaki pionowe zostały zasłonięte.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania znajdującym się przy ulicy Daszyńskiego 70/1b w Zgorzelcu.

Tel. 75 77 15 914, e-mail: biurospp@mpgk.zgorzelec.pl

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.

Więcej informacji na stronie www.mpgk.zgorzelec.pl w zakładce Strefa Płatnego Parkowania.

Wyłączenie części miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania
Skip to content