Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. informuje,

iż z dniem 17 lutego 2022 roku wchodzi w życie uchwała nr 372 / 2022 Rady Miasta Zgorzelec

z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Zgorzelec oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą nowe stawki zaczynają obowiązywać od dnia 17.02.2022r.

Wysokość opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych:

 • 1,50 zł do 30 min
 • 3,50 zł pierwsza godzina
 • 3,90 zł druga godzina
 • 4,30 zł trzecia godzina
 • 3,50 zł czwarta i każda kolejna godzina
 • 15,50 zł dzienna opłata za parkowanie w czasie funkcjonowania strefy płatnego parkowania
 • 20,00 zł miesięczny abonament typu „M” * za 1 pojazd (pierwszy)
 • 200,00 zł roczny abonament typu „M” * za 1 pojazd (pierwszy)
 • 40,00 zł miesięczny abonament typu „M” *za 2 pojazd (drugi)
 • 400,00 zł roczny abonament typu „M” *za 2 pojazd (drugi)
 • 100,00 zł miesięczny abonament typu „M” *za 3 i kolejny pojazd (trzeci i kolejny)
 • 1000,00 zł roczny abonament typu „M” *za 3 i kolejny pojazd (trzeci i kolejny)
 • 120,00 zł miesięczny abonament typu „O” ** na dowolnego użytkownika drogi
 • 1200,00 zł roczny abonament typu „O” ** na dowolnego użytkownika drogi
 • 20,00 zł miesięczny abonament typu „P” ***za 1 pojazd (pierwszy)
 • 200,00 zł roczny abonament typu „P” ***za 1 pojazd (pierwszy)
 • 40,00 zł miesięczny abonament typu „P” *** za 2 pojazd (drugi)
 • 400,00 zł roczny abonament typu „P” ***za 2 pojazd (drugi)
 • 120,00 zł miesięczny abonament typu „P” ***za 3 i kolejny pojazd (trzeci i kolejny)
 • 1200,00 zł roczny abonament typu „P” ***za 3 i kolejny pojazd (trzeci i kolejny)
 • 790,00 zł zastrzeżenie stanowiska parkingowego – „koperty” w okresie miesięcznym


Objaśnienia:

abonament typu „M” – wydawany dla osoby fizycznej posiadającej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze strefy płatnego parkowania;

** abonament typu „O” – wydawany dla dowolnego użytkownika drogi;

*** abonament typu „P” – wydawany dla przedsiębiorcy posiadającego tytuł prawny do lokalu użytkowego zlokalizowanego na obszarze strefy płatnego parkowania;

Zmiana wysokości opłat za czas parkowania
Skip to content