MPGK Sp. z o.o. w Zgorzelcu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zgorzelcu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zgorzelcu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku MPGK Zgorzelec prowadzi wejście od strony ul. Łużyckiej.
Budynek MPGK Zgorzelec nie posiada windy.
Budynek MPGK Zgorzelec nie jest wyposażony w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
Nie ma  wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Zezwolone jest wejście z psem asystującym osobie niepełnosprawnej.

Inne informacje i oświadczenia

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:

Pliki do pobrania


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MPGK w Zgorzelcu
Data utworzenia:2020-03-30
Data publikacji:2020-03-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4597

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-03-30 17:01:43dodano raport o stanie dostepnosciDeklaracja dostępności