Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Łużycka 3, 59-900 Zgorzelec
tel.: +48 75 7758484, 7757990
fax: +48 75 7757996
mail: sekretariat@mpgk.zgorzelec.pl

NIP 615-189-46-71, REGON 231193684

Rejestr Przedsiębiorców – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000195605

Kapitał zakładowy -13.407.000,00 zł

Rada Nadzorcza:

Mirosław Makos – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Franciszek Wurszt – Członek Rady Nadzorczej

Sebastian Lorenc – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

Jakub Sochoń – Prezes Zarządu

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Informacje ogólne
Skip to content