Odpady WIELKOGABARYTOWE

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

WIELKOGABARYTOWYCH

(stare meble, sprzęt RTV i AGD) w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

L.p

 DATA WYWOZU

 REJON

1.

 

20.01.2020

/poniedziałek/

Część miasta do wiaduktu przy ul. Warszawskiej

2.

 

28.01.2020

/wtorek/

Część miasta od wiaduktu przy ul. Łużyckiej /UJAZD/

3.

20.04.2020

/poniedziałek/

Część miasta do wiaduktu przy ul. Warszawskiej

4.

28.04.2020

/wtorek/

Część miasta od wiaduktu przy ul. Łużyckiej /UJAZD/

 

5.

 

13.07.2020

/poniedziałek/

Część miasta do wiaduktu przy ul. Warszawskiej

 

6.

 

21.07.2020

/wtorek/

Część miasta od wiaduktu przy ul. Łużyckiej /UJAZD/

 

7.

 

12.10.2020

/poniedziałek/

Część miasta do wiaduktu przy ul. Warszawskiej

 

8.

 

20.10.2020

/wtorek/

Część miasta od wiaduktu przy ul. Łużyckiej /UJAZD/

Uwaga!

Akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych nie obejmuje zbierania odpadów typu: gruz, odpadów po remontach ( drzwi, okna, urządzenia sanitarne, itp.).

Odbieranie odpadów odbywać się będzie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w w/w dniach od godz.9-tej (w dniu wywozu zgłoszenia przyjmowane są do godziny 9-tej).

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie MPGK Sp. z o.o. , ul. Łużycka 3 , pokój nr 2 lub pod numerami telefonów: 75 77 58 440 i 75 77 57 990 , 75 77 58 484 wew. 42, 43.

Przypominamy naszym klientom, że odpady wielkogabarytowe zabierane są nieodpłatnie zgodnie z umieszczonym powyżej "Harmonogramem wywozu odpadów wielkogabarytowych".

Odpady wielkogabarytowe wystawione w innych terminach niż podane w harmonogramie będą odbierane wyłącznie odpłatnie po zgłoszeniu do siedziby Spółki.